Cử tri Học viện An ninh nhân dân tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021


20:05 22/5/2016
1348

Tag:


BÌNH LUẬN