Học viện ANND tiếp và làm việc với Ông Valery Smirnov, đại diện Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA)


16:06 10/6/2016
1771

Tag:


BÌNH LUẬN