Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

      Ngày 22/02/2024, Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh (CAT) Hà Nam tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân và Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam”.


23:02 27/2/2024
323BÌNH LUẬN