Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông” do chuyên gia Bộ Nội vụ Liên bang Nga giảng dạy

      Sáng 25/3/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông” do chuyên gia Bộ Nội vụ Liên bang Nga giảng dạy.


16:03 26/3/2024
782BÌNH LUẬN