Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng Khóa VB2K20 và Khóa LC4

      Ngày 29/3/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa VB2K20 và Khoá LC4. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện ANND chủ trì buổi Lễ.


15:04 01/4/2024
454BÌNH LUẬN