Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông” do chuyên gia Bộ Nội vụ Liên bang Nga giảng dạy

      Ngày 29/3/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông” do chuyên gia Bộ Nội vụ Liên bang Nga giảng dạy. Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải chủ trì buổi Lễ.


16:04 01/4/2024
448BÌNH LUẬN