Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

      Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (2/4/1904 - 2/4/2024), Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu đề cương tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với cách mạng Việt Nam.


09:04 03/4/2024
120BÌNH LUẬN