Thông tin mới nhất về tuyển sinh đối với công dân đã tốt nghiệp đại học trở lên ngoài ngành Công an

      Thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển nhân lực CAND đến năm 2030”, căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tiễn công tác tuyển sinh trong CAND, Bộ Công an vừa có thông báo số 20/TB-BCA-X02 về phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành Công an.


16:04 05/4/2024
2022BÌNH LUẬN