Học viện An ninh nhân dân thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trình độ đại học trở lên của Học viện An ninh nhân dân năm 2024

      Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh Khóa 56 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D56) và Khóa 4 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân ngoài ngành Công an đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024 như sau:


16:04 06/4/2024
14799BÌNH LUẬN