Học viện An ninh nhân dân phát động sử dụng mạng viễn thông di động Gmobile

      Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-BCA-A05, ngày 25/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai sử dụng mạng viễn thông di động Gmobile trong Công an nhân dân, ngày 11/4/2024, Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Công ty Gtel Mobile thuộc Tổng Công ty Công nghệ viễn thông Toàn cầu Gtel tổ chức Hội nghị tuyên truyền sử dụng mạng viễn thông di động Gmobile tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện.


18:04 11/4/2024
511BÌNH LUẬN