Thông báo bổ sung, cập nhật một số nội dung tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trình độ đại học trở lên của Học viện An ninh nhân dân năm 2024

      Học viện An ninh nhân dân thông báo bổ sung, cập nhật một số nội dung tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024 như sau:


10:04 17/4/2024
4812BÌNH LUẬN