Học viện An ninh nhân dân tổ chức chương trình trao đổi giữa học viên Việt Nam với học viên Lào góp phần nâng cao nhận thức chấp hành quy định về thi, kiểm tra, đánh giá

       Thực hiện Kế hoạch số 1000/KH-T01-BĐCL ngày 08/3/2024 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, ngày 10/4/2024, Học viện An ninh nhân dân tổ chức chương trình “Trao đổi giữa học viên Việt Nam với học viên Lào góp phần nâng cao nhận thức chấp hành quy định về thi, kiểm tra, đánh giá tại Học viện An ninh nhân dân” nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho học viên toàn Học viện.


14:04 17/4/2024
249BÌNH LUẬN