Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn xây dựng Chiến lược an ninh phi truyền thống họp phiên thứ nhất

      Sáng 17/4/2024, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn xây dựng Chiến lược an ninh phi truyền thống.


14:04 17/4/2024
175BÌNH LUẬN