Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng Khóa Liên thông 10 hệ vừa làm vừa học

      Ngày 03/5/2024, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng Khoá Liên thông 10 hệ vừa làm vừa học. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.


14:05 06/5/2024
482BÌNH LUẬN