Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Lực lượng Biên giới Australia

      Chiều 07/5/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia Michael Outram.


10:05 10/5/2024
129BÌNH LUẬN