Thông báo về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện ANND, đợt tháng 6 năm 2024

      Học viện An ninh nhân dân tổ chức ôn tập đối với thí sinh dự tuyển đợt tháng 6 năm 2024 như sau:


07:05 13/5/2024
5664BÌNH LUẬN