Việt Nam – Iran tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật

      Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ, đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến công dân hai nước.


14:05 14/5/2024
150BÌNH LUẬN