Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong Công an nhân dân

      Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đã có những hoạt động thiết thực chào mừng. Theo đó, chiều ngày 15/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2024 và sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUCA ngày 06/4/2021 (Kế hoạch 26) của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI; Kế hoạch số 232/KH-BCA ngày 28/5/2021 (Kế hoạch 232) của Bộ Công an thực hiện Nghị quyết 14-NQ/ĐUCA ngày 10/8/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 10/CT-BCA ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới


09:05 16/5/2024
294BÌNH LUẬN