Tọa đàm “Cán bộ kiểm tra đảng thuộc Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

      Ngày 14/5/2024, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện ANND đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Cán bộ kiểm tra đảng thuộc Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


10:05 17/5/2024
334BÌNH LUẬN