Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, nguyện dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân

      Sáng 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Nghi thức tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.


14:05 22/5/2024
173BÌNH LUẬN