Thủ tướng tiếp Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào

      Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ với Lào trong điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.


08:06 04/6/2024
277BÌNH LUẬN