Tuyên dương 20 Phụ nữ Công an tiêu biểu và 63 Nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2023

      Đây đều là những cán bộ nữ mưu trí, bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian khổ; là những cán bộ nữ tận tâm, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện công tác tại đơn vị; là những nữ đồng chí công tác tại cơ sở, là nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Dân vận khéo” tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự…


13:06 05/6/2024
236

Tag: Phụ nữ


BÌNH LUẬN