Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 và ra mắt chương trình “Con nuôi Công đoàn”

      Ngày 07/6/2024, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Công đoàn Học viện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 và ra mắt chương trình “Con nuôi Công đoàn”.


16:06 11/6/2024
1043BÌNH LUẬN