Thượng tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng sách và giảng bài tại Học viện An ninh nhân dân


13:09 20/9/2016
1978

Tag:


BÌNH LUẬN