Học viện An ninh nhân dân tiếp tổ chức hội thảo “ Lý luận, thực tiễn hoạt động trinh sát an ninh và quản lý nhà nước hoạt động trinh sát an ninh”


16:09 23/9/2016
1706

Tag:


BÌNH LUẬN