Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 trong Công an nhân dân

Ngày 28-9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 trong CAND. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong năm học 2015-2016, công tác GD&ĐT trong CAND đã có bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân. Không chỉ đáp ứng yêu cầu của lực lượng Công an mà còn mở rộng GD&ĐT nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, trong năm học mới 2016-2017, công tác GD&ĐT trong CAND phải quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm và định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an; GD&ĐT phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, hình thành và phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện trong CAND, xác định quy mô, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trong CAND. Tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo trong CAND; đổi mới đồng bộ đối với tất cả các cấp trình độ đào tạo và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong CAND từ mục tiêu, nội dung chương trình, phương thức tổ chức


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội nghị


Siết chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trên cơ sở nhu cầu gắn với vị trí công tác, chức danh cán bộ; đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu luận văn, luận án vào thực tiễn công tác công an; cập nhật kiến thức, tăng cường đào tạo kỹ năng thực hành, đặc biệt là các kỹ năng phù hợp với thực tiễn công tác công an.

Các Học viện, trường CAND cần đổi mới công tác lãnh đạo chỉ huy và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ và năng lực của cán bộ tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, giáo viên trong nhà trường...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị trong phong trào thi đua năm học 2015- 2016; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an cho 10 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015- 2016.

 Trích nguồn: Báo CAND

 


15:09 29/9/2016
2302

Tag:


BÌNH LUẬN