Tổng kết phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt nhân cách người sĩ quan An ninh điều tra của Khoa ANĐT cho sinh viên chuyên ngành D44


15:10 03/10/2016
1055

Tag:


BÌNH LUẬN