Lễ ra mắt sách “Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương”


08:10 04/10/2016
1108

Tag:


BÌNH LUẬN