Thông báo tuyển dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước cho các vị trí như sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Phát triển phần mềm

04

2

Quản trị mạng

04

3

Công nghệ phần cứng

03

4

An ninh thông tin

03

5

Quản trị trung tâm dữ liệu

02

 

Tổng số

16

              

Học viện An ninh nhân dân thông báo đến các Khoa có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước để phổ biến cho các ứng viên đủ điều kiện nộp hồ sơ tuyển dụng và học viên hệ dân sự chuyên ngành CNTT biết, xem xét, lựa chọn đơn vị thực tập và công tác trong tương lai.

Thông tin cụ thể tìm hiểu và tải về tại đây hoặc truy cập trên Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn; Điện thoại liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 043.8250614/ 043.9346005.


13:10 05/10/2016
3429

Tag:


BÌNH LUẬN