Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Cục trưởng, Giám đốc trong Công an nhân dân Khóa 6 năm 2016


08:10 14/10/2016
1072

Tag:


BÌNH LUẬN