Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giảng viên đối tượng 4 tại Học viện ANND năm 2016


08:10 21/10/2016
1748

Tag:


BÌNH LUẬN