Học viện An ninh nhân dân tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2016


15:11 01/11/2016
4455

Tag:


BÌNH LUẬN