Bế giảng lớp bồi dưỡng quy hoạch chức danh Cục trưởng, Giám đốc trong Công an nhân dân - Khóa 6 năm 2016


14:11 10/11/2016
1087

Tag:


BÌNH LUẬN