Gặp mặt đầu khóa sinh viên ngành an ninh nội bộ, trao giải cuộc thi tìm hiểu tác động của việc Việt Nam gia nhập AEC và ký kết TPP đối với an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay.


16:11 17/11/2016
1012

Tag:


BÌNH LUẬN