Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm học 2016 - 2017


13:11 23/11/2016
933

Tag:


BÌNH LUẬN