Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia

      Chiều 18/6/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski.


07:06 19/6/2024
138BÌNH LUẬN