Trao Quyết định của Chủ tịch nước đối với 03 sĩ quan Công an nhân dân đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc

      Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) thời gian vừa qua thể hiện sâu sắc sự tin cậy, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND, của mỗi sĩ quan CAND không chỉ trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà cả trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới...


15:06 20/6/2024
374BÌNH LUẬN