Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức của cơ quan an ninh quốc gia” do chuyên gia Cơ quan An ninh Liên bang Nga giảng dạy


15:12 02/12/2016
726

Tag:


BÌNH LUẬN