Học viện An ninh nhân dân trao bằng Tiến sĩ năm 2016 và khai giảng khóa Cao học 25

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng 

Tiến sỹ năm 2016 cho các học viên

Chiều 05/12/2016, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2016 và khai giảng khóa Cao học 25. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân  cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Học viện An ninh nhân dân là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của ngành Công an. Đào tạo sau đại học là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh của Học viện. Với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an, Học viện đã có những đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND, Quân đội nhân dân, khối Nội chính và cho nước bạn Lào anh em.

Đến nay, sau 23 năm tổ chức đào tạo sau đại học, Học viện đã có 25 khóa đào tạo Thạc sĩ và 21 khóa đào tạo Tiến sĩ; trong đó, có 1.956 học viên cao học được cấp bằng Thạc sĩ; 188 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng Tiến sĩ... Nhiều Thạc sĩ, Tiến sĩ đã và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy của lực lượng CAND; có những đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, các trường CAND và các tỉnh, thành phố. Nhiều đồng chí đã được Nhà nước phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư và đang tiếp tục nghiên cứu giảng dạy, góp phần hoàn thiện lý luận, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao cho lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ quản lý và các học viên trong đào tạo sau đại học tại Học viện ANND; chúc mừng 228 đồng chí học viên khóa Cao học 25 đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016; chúc mừng 12 đồng chí nghiên cứu sinh của Học viện ANND đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tập, nghiên cứu được công nhận học vị và trao bằng Tiến sĩ tại buổi Lễ ngày hôm nay. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Học viện ANND tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận, giáo trình đối với hệ đào tạo sau đại học ngành Công an, tập trung vào những vấn đề mới, có tính chiến lược. Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, những người có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sau đại học. Gắn công tác đào tạo sau đại học với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và liên hệ chặt chẽ với thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa để Học viện ANND hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ sau khi hoàn thành chương trình sau đại học có điều kiện phát huy tối đa những kiến thức đã học được, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới. 


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự buổi Lễ.


Đối với các học viên Cao học khóa 25, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, trở thành học viện Học viện ANND là niềm vinh dự của các đồng chí. Vì vậy, trong thời gian học tập tại Học viện, các đồng chí phải nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện; xác định đúng nhiệm vụ học tập để nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức để sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập tại Nhà trường sẽ trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu công tác. 

Đối với các Tân Tiến sĩ, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trở thành những cán bộ Công an có trình độ cao, các đồng chí phải không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị công tác của mình những vấn đề về chủ trương, đối sách và các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các đồng chí cần tham gia, đóng góp nhiều hơn cho công tác tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng, phát triển lý luận CAND, làm phong phú hơn khoa học Công an theo chủ trương mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra… 

Trích nguồn: Cổng thông tin điện tử - Bộ Công an.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự buổi Lễ.10:12 06/12/2016
153114

Tag:


BÌNH LUẬN