“Lời thề La Tiến” - Lời nhắc nhớ, tự hào về một thời oanh liệt


08:12 12/12/2016
1036

Tag:


BÌNH LUẬN