Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 Khóa XII đối với tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện


10:01 18/1/2017
7898

Tag:


BÌNH LUẬN