Thông báo của Học viện về tổ chức kỳ thi Olympic Toán lần thứ I năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm học, căn cứ đề xuất của Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic Toán học sinh viên Học viện ANND lần thứ I - năm 2017”.

Kỳ thi nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán học, thúc đẩy phong trào học tập nghiên cứu khoa học, khuyến khích phát triển năng lực tư duy, ứng dụng toán học giải quyết vấn đề thực tiễn. Đồng thời tìm kiếm, phát hiện các sinh viên giỏi, lựa chọn và bồi dưỡng sinh viên xuất sắc vào đội tuyển của Học viên tham dự cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc tháng 04/2017 tại Phú Yên.

Đối tượng dự thi là Sinh viên toàn Học viện

Hình thức thi gồm thi viết trong thời gian 150 phút

Thời gian tổ chức thi dự kiến vào Thứ 7 ngày 04/03 năm 2017. Sáng thi Đại số, chiều thi Giải tích.

         

Nội dung thi

 

Đại số

Giải tích

Số phức và đa thức

Đại số tuyến tính

Tổ hợp

Dãy số và Hàm số

Giải tích trên hàm một biến

Không gian Metric

         

  Cơ cấu giải thưởng (2 khối thi) – giấy khen cấp Học viện

          - Khối sỹ quan: 01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba

          - Khối dân sự  :  01 Nhất, 01 Nhì, 01 Ba

Thí sinh có thể đăng ký 1 trong 2 môn Giải tích, Đại số hoặc đăng ký cả hai môn từ 22/02/2017 – 01/03/2017 tại địa chỉ email sau đây:     

          - Địa chỉ online: C500OlympicToan2017@gmail.com

          <Họ và tên>   <Lớp>   <Môn thi>   <Email>   <Điện thoại>

          - Tổ Toán UD phòng 204 N4A Tel: 0692345839


Khoa CN&ANTT

 


08:03 01/3/2017
25349

Tag:


BÌNH LUẬN