Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện ANND đợt 1 - năm 2017

THÔNG BÁO

       Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện ANND 

đợt 1 - năm 2017

  Ngày 13/3/2017, Giám đốc Học viện ANND đã ký Thông báo số 1075/TB-T31-SĐH về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:

I. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, chuyên ngành và hình thức đào tạo:

- Chỉ tiêu tuyển sinh:  213 chỉ tiêu; đợt 1: 120 chỉ tiêu.                                  

- Chuyên ngành đào tạo:

+ Điều tra trinh sát;

+ Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự;

+ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

- Địa bàn tuyển sinh:  Phía Bắc (Từ Quảng Bình trở ra)

- Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung không liên tục 02 năm.

2. Đối tượng dự thi: Thông báo

  Đối tượng trong lực lượng Công an, Quân đội (theo hướng dẫn của Bộ Công an)

3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

4. Điều kiện dự thi:

Người dự thi phải thỏa mãn các điều kiện về văn bằng và thâm niên công tác, độ tuổi theo qui chế và hướng dẫn của Bộ Công an.

5. Các môn thi tuyển:

Gồm 03 môn:  - Triết học Mác - Lênin;     

                         - Nghiệp vụ cơ sở của chuyên ngành;

                         - Tiếng Anh trình độ sơ cấp, bậc 2/6 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trừ những trường hợp được miễn thi.

6. Hồ sơ dự thi:

6.1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Học viện ANND);

6.2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu của Học viện ANND);

6.3. Công văn cử đi dự thi của đơn vị chủ quản ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, thời gian công tác, đảng, đoàn, chức trách nhiệm vụ và thời gian bắt đầu đảm nhiệm;

6.4. Bản sao giấy khai sinh có công chứng (hoặc có bản gốc để đối chiếu);

6.5. Bản sao công chứng (hoặc có bản gốc để đối chiếu): bằng tốt nghiệp đại học; bảng điểm đại học nếu bằng tốt nghiệp đại học không ghi loại tốt nghiệp, chuyên ngành học; chứng chỉ bổ sung kiến thức, văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

6.6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập (của bệnh viện đa khoa);

6.7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên theo quy định;

6.8. Cam kết thực hiện luận văn thạc sĩ theo đúng kế hoạch học tập và thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi quá hạn nghiên cứu;

6.9. 04 ảnh 4x6 quân phục (ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau).

II. XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và hình thức đào tạo

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 42 chỉ tiêu; đợt 1: 22 chỉ tiêu

- Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; mã số: 62 38 01 05

- Địa bàn tuyển sinh: Toàn quốc  

- Hình thức đào tạo:

+ Hình thức tập trung liên tục: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 04 năm đối với người có bằng đại học.

+ Hình thức tập trung không liên tục: 04 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 05 năm đối với người có bằng đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện ANND để thực hiện đề tài luận án.

2. Đối tượng dự tuyển

Đối tượng trong lực lượng Công an, Quân đội (theo hướng dẫn của Bộ Công an).

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đủ các điều kiện về văn bằng, bài luận, thư giới thiệu, trình độ ngoại ngữ, công trình khoa học, thâm niên công tác, độ tuổi theo qui chế và theo hướng dẫn của Bộ Công an.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1. Đơn xin dự tuyển và phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Học viện ANND);

5.2. Công văn cử đi dự tuyển của đơn vị chủ quản ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, thời gian công tác, đảng, đoàn, chức trách nhiệm vụ và thời gian bắt đầu đảm nhiệm;

5.3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị chủ quản (theo mẫu của Học viện ANND);

5.4. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận của công chứng (hoặc có bản gốc để đối chiếu).

5.5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập (của bệnh viện đa khoa);

5.6. Bản sao công chứng (hoặc có bản gốc để đối chiếu): bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ; bảng điểm bậc đại học, thạc sĩ; chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có), văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

5.7. Lý lịch khoa học; danh mục bài báo, công trình khoa học (kèm theo bản sao các công trình, bài viết của tác giả, trang bìa, trang mục lục)

5.8. Hai thư giới thiệu;

5.9. Bài luận về dự định nghiên cứu;

5.10. Cam kết thực hiện luận án tiến sĩ theo đúng kế hoạch học tập và thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi quá hạn nghiên cứu;

5.11. 04 ảnh quân phục 4x6 (ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau).

III. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

1. Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ, hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh tại Văn phòng Khoa Đào tạo sau đại học - Học viện ANND, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ 15/3/2017 đến 15/5/2017.

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Dự kiến thời gian thi và xét tuyển: Tháng 7/2017.

- Dự kiến thời gian công bố kết quả: Tháng 8/2017

        - Dự kiến thời gian nhập học: Tháng 9/2017

Học viện An ninh nhân dân thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, cử cán bộ tham gia dự thi và dự tuyển đúng thời gian qui định.

  Mọi chi tiết liên hệ với Khoa Đào tạo sau đại học (Điện thoại: 069 2345531; 069 2345969; hoặc 069 2345616).

Ghi chú:

- Những người đang là học viên cao học ở các cơ sở đào tạo khác không được đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện ANND.

- Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện dự thi, xét tuyển không trả lại./.

                                                                          GIÁM ĐỐC                             

 

                                                                            (Đã ký)                                                                      

 

                                                         Trung tướng, GS, TS Nguyễn Văn Ngọc


15:03 16/3/2017
21854

Tag:


BÌNH LUẬN