Khoa An ninh nội bộ Học viện ANND tổ chức đi thực tế tại Ninh Bình cho sinh viên chuyên ngành D46G và D27 lưu học viên Lào


14:03 31/3/2017
3549

Tag:


BÌNH LUẬN