Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”

Toàn cảnh Hội thảo

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng 3-4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Trị, tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn – nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo, phát biểu khai mạc và chủ trì hội thảo. Cùng chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo các nhà khoa học trong cả nước...


Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội thảo


Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, khẳng định: Hội thảo là dịp để chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7-4-1907, trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Với 79 tuổi đời, 56 năm tuổi Đảng, gần 60 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với quá trình cách mạng của dân tộc ta từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ XX, nêu tấm gương sáng của một chiến sĩ cộng sản tiên phong, trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Báo cáo Đề dẫn hội thảo đã gợi mở một số nội dung để hội thảo làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của  đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Báo cáo cũng khẳng định: Cuộc đời chiến đấu kiên cường gần 60 năm của đồng chí Lê Duẩn cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng là một tấm gương sáng chói về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, về ý chí và tinh thần cách mạng tiến công, về tình cảm nồng nàn, tha thiết với Tổ quốc và nhân dân, với đồng chí và đồng bào, về một tư duy không ngừng nghỉ để tìm tòi, sáng tạo trong đấu tranh và xây dựng...


Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Lữ đoàn xe tăng 202, đơn vị đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu Ngụy Sài Gòn ngày 30/4/1975


Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đồng thời khẳng định: Đồng chí Lê Duẩn- là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam; nhà lý luận lớn, một tư duy sáng tạo của cách mạng Việt Nam; một chiến sĩ quốc tế trong sáng; là người học trò xuất sắc, người cộng sự gần gũi và tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách cộng sản mẫu mực; là người con ưu tú của quê hương Quảng Trị...Đồng chí Lê Duẩn thực sự là sản phẩm của trí tuệ cách mạng Việt Nam, của giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam, của ý chí độc lập, tự chủ Việt Nam, được thăng hoa dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử nước ta mãi khẳng định công lao và cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Duẩn. Hình ảnh của đồng chí sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.Hiểu sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời là hành động thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu dự hội thảo khẳng định: Với 26 năm liên tục đảm nhận cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của toàn dân tộc là xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, trong những thời điểm lịch sử đầy thử thách cam go, phức tạp, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp rất lớn cho cách mạng, thể hiện ở những quyết sách mang tính đột phá và tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo. Tưởng nhớ đồng chí Lê Duẩn, chúng ta tưởng nhớ đến một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, một học trò xuất sắc của Chỉ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta nguyện học tập tấm gương về ý chí kiên cường, về nhân cách cộng sản mẫu mực của đồng chí Lê Duẩn...

Hội thảo là một trong những nội dung nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nói chung, về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn nói riêng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời qua đó góp phần vào việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng  ta trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân Online09:04 04/4/2017
40954

Tag:


BÌNH LUẬN