Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới Khóa II, năm học 2016 - 2017


18:04 07/4/2017
827

Tag:


BÌNH LUẬN