Lễ khai giảng lớp bổ sung kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị mở tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an


08:04 20/4/2017
1847

Tag:


BÌNH LUẬN