Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm học 2016 - 2017


09:05 30/5/2017
843

Tag:


BÌNH LUẬN