Bế giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II và Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa III năm học 2016 - 2017

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư

Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ

Ngày 15/6/2017 Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III, năm học 2016 - 2017.

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Phòng Quản lý học viên; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; cán bộ chuyên trách công tác đảng Phòng Quản lý học viên và toàn thể học viên của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng nhấn mạnh: Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của người đảng viên. Những kiến thức trên sẽ giúp các học viên xác định được cho mình hướng phấn đấu trở thành đảng viên (đối với cảm tình Đảng) và đảng viên chính thức (đối với đảng viên mới). 

 

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định và 

giấy chứng nhận cho học viên hai lớp học


Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cũng đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, các buổi học đều đảm bảo quân số, viết bài thu hoạch nghiêm túc, có chất lượng của đại đa số học viên.

Kết thúc buổi lễ, Đảng ủy Học viện đã trao quyết định và giấy chứng nhận cho học viên hai lớp học.

                          

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC. 


16:06 19/6/2017
668

Tag:


BÌNH LUẬN