Bộ Công an nỗ lực đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII


14:07 03/7/2017
18449

Tag:


BÌNH LUẬN